Uncategorized

กังวล?มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าที่ลูกก่อนไว้เรียนไม่อยากรับประทานอาหาร

  ถ้าหากว่าการเจริญเติบโตของลูกเป็นไปอย่างปกติ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ถึงแม้ว่าเขาดูเหมือนจะไม่กินมากเ

กลยุทธ์การสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia Approach)/ปรัญชาการสอนที่โรงเรียนของเราเลือกปฏิบัติ

  กลยุทธ์การสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย Reggio Emilia พัฒนามาจากชื่อของเมืองเรกจิโอ เอมิเลีย Reggio Emilia เป็นชื่อเมืองที่ตั้