BEYC เนอสเซอรี่ระดับอนุบาลที่ใส่ใจเด็กแพ้อาหาร

           ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าใจกลางกรุงเทพมหานคร ย่าน อารีย์ – สะพานควาย นั้นมีเนอสเซอรี่ระดับอนุบาลที่ดูแลและให้ความสำคัญสำหรับเด็กแพ้อาหารเป็นพิเศษ คือ British Early Years Centre (BEYC) ซึ่งทางเนอสเซอรี่ได้คัดสรรวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารสำหรับเด็กสู่เมนูเพื่อสุขภาพและออแกนิคทุกเมนู เนื่องจากเด็กที่แพ้อาหารต้องได้รับการดูแลควบคุมส่วนผสมที่ต้องระวังในอาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นพิเศษ เพราะเด็กเล็กยังไม่สามารถควบคุมและหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้ด้วยตนเองได้ ทาง BEYC จึงให้ความสำคัญและเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่สดใหม่ทุกวัน ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านที่มีอาการแพ้อาหารบางชนิด เช่น ข้าวสาลี ไข่ นม ถั่ว หรืออาหารชนิดอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการแพ้นั้น จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านอาหารรายบุคคลอย่างดีที่สุด รวมทั้งได้รับประโยชน์และคุณค่าตามโภชนาการอาหารสำหรับเด็กในทุกมื้ออาหารกลางวัน เพลิดเพลินไปกับความอร่อยแบบออแกนิคในทุกมื้ออาหารว่างอีกด้วย

menu

           นอกจากคุณประโยชน์ของอาหารเพื่อสุขภาพของเด็กแล้ว ทาง BEYC ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยหลักสูตรที่มีความสมดุล เน้นการเล่นให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กให้พร้อมที่สุดที่จะก้าวเข้าสู่โรงเรียนในระดับการศึกษาต่อไปที่สูงขึ้น ด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ที่พร้อมพัฒนาทักษะ7 ด้าน คือ ด้านการสื่อสารโดยเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านกายภาพของเด็ก บุคลิกภาพและอารมณ์ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ทักษะด้านคิดคำนวณ ด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านความเข้าใจ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มากด้วยประสบการณ์ด้านการถ่ายทอดและเอาใจใส่เด็กด้วยความยินดี

BEYC Kindergarten

             เพื่อปลูกฝังให้เด็กซึมซับจริยธรรมและการรับผิดชอบต่อโลกของเรา ทางBEYC ได้เริ่มจากสิ่งเล็กน้อยรอบตัว เช่นของเล่นเสริมทักษะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆ เนอสเซอรี่  ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นมาตรฐานของการเรียนรู้จาก British Early Years Centre (BEYC) ที่จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่

www.beyc.co.th

หรือต้องการติดต่อเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนได้ที่

02-616-9342, 082-794-3710

ตั้งแต่เวลา  8:30 -16:00 น.