เกมสำหรับการสอนโฟนิค์ : Buried Treasure

เกมนี้เด็กๆจะต้องผลัดกันอ่านเสียงหรือคำศัพท์จากเหรียญของโจรสลัด ซึ่งเกมสามารถเล่นได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. เหรียญจริง VS เหรียญปลอม

ถ้าเด็กๆคิดว่าคำศัพท์ที่พวกเขาได้อ่านจากเหรียญเป็นคำศัพท์จริงๆ ให้พวกเขาเอาเหรียญใส่ในหีบสมบัติเพื่อเก็บไว้ แต่ถ้าเด็กๆคิดว่ามันเป็นไม่ได้เป็นคำศัพท์จริงๆให้พวกเขาเอาเหรียญไปทิ้งในถังขยะ

  1. แข่งกับโจรสลัด

เด็กๆจะต้องเอาชนะโจรสลัดให้ได้โดยการอ่านคำศัพท์ให้ถูกต้องเพื่อเก็บสะสมเหรียญ ถ้าเด็กๆไม่สามารถอ่านคำศัพท์ได้เด็กๆก็จะไม่ได้เหรียญนั้นและ โจรสลัดก็จะเก็บเหรียญกลับเข้าไปไว้ในหีบของเขาเหมือนเดิม

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : เหรียญขนาดใหญ่สำหรับเขียนคำศัพท์ที่สามารถลบแก้ได้, หีบสมบัติ, ถังขยะ, ชุดโจรสลัด (อาจจะมีหรือไม่ต้องมีก็ได้)

http://www.youtube.com/watch?v=GOnkKImB2A0