เกมสำหรับการสอนโฟนิคส์ : Focus on Phonics

เกมนี้สามารถเล่นในห้องเรียนได้ แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลดีควรจะพาเด็กๆไปเล่นนอกห้องเรียนเพราะเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับการผจญภัย เด็กๆทุกคนจะมีแว่นขยายเป็นเครื่องมือ และพวกเขาจะต้องออกไปตามหาบัตรคำต่างๆเพื่อมาอ่านให้คุณครูฟัง หากว่าคุณมีแมลงจำลองที่เป็นพลาสติกตัวเล็กๆให้ติดบัตรคำศัพท์ไว้ที่ใต้ตัวแมลง และเอาแมลงเหล่านั้นในซ่อนตามพุ่มไม้หรือท่ามกลางดอกไม้ ตัวอักษรที่ใช้ในบัตรคำควรจะเป็นอักษรตัวเล็กๆที่สามารถอ่านได้โดยการใช้แว่นขยายเพื่อช่วยอ่านเท่านั้น เราชอบเกมนี้มากเนื่องจากเด็กๆจะต้องให้ความสนใจกับคำที่จะต้องอ่านมาก

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ แว่นขยาย, บัตรคำศัพท์เล็กๆ, แมลงจำลอง

 

http://www.youtube.com/watch?v=kEG7EPeyy2I