เกมสำหรับการสอนโฟนิคส์ : Run to the Board

เกมนี้เหมาะสำหรับเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากจะต้องวิ่ง เกมนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากแต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของกิจกรรมการเขียนโฟนิคส์ในแต่ละห้องเรียน เกมนี้เหมาะกับคำศัพท์ที่เป็น Tricky words ซึ่งคุณครูจะให้เด็กอ่านและจำคำศัพท์ที่สนามฝั่งนึงและเด็กๆจะต้องวิ่งไปที่ไวท์บอร์ดของตัวเองและสะกดคำให้ถูกต้อง อีกทั้งเกมนี้ยังสามารถเล่นได้โดยการที่คุณครูบอกคำศัพท์และให้เด็กเขียนคำศัพท์โดยการแยกส่วนประกอบของเสียง

ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยสามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเพื่อแข่งขันกันได้ และสำหรับเด็กเล็กอาจจะให้เด็กๆเขียนเฉพาะเสียงเดี่ยว

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : ไวท์บอร์ด, ปากกา

 

http://www.youtube.com/watch?v=hko49lrChPA