เกมสำหรับการสอนโฟนิคส์ : Musical Phonics

เกมนี้เป็นเกมที่เด็กๆชื่นชอบและเป็นเกมที่เหมาะที่จะเป็นกิจกรรมเริ่มต้นหรือกิจกรรมหลักของการเรียน เด็กทุกคนจะต้องมีไวท์บอร์ดและปากกาวางอยู่บนโต๊ะเพื่อเตรียมพร้อม จากนั้นคุณครูจะเปิดเพลงและเด็กๆจะต้องเต้น และเมื่อเพลงหยุด คุณครูจะบอกคำศัพท์ที่นักเรียนจะต้องเขียน นักเรียนจะต้องกลับไปที่โต๊ะของตัวเองอย่างรวดเร็ว (และปลอดภัย)เพื่อเขียนคำศัพท์ และแยกส่วนประกอบของคำถ้าหากว่าคำนั้นสามารถอ่านแบบโฟนิคส์ได้ หรือให้สะกดคำหากว่าคำนั้นเป็น Tricky Words

อีกทางเลือกหนึ่งก็คือให้เด็กๆออกมาเล่นข้างนอกหากว่าคุณมีเครื่องเล่นเสียงด้านนอก วางบัตรคำกระจายบนพื้น และเปิดเพลง ในขณะที่เปิดเพลงก็ให้นักเรียนวิ่งและเต้นอยู่รอบๆ และเมื่อเพลงหยุด นักเรียนจะต้องไปหยิบบัตรคำและอ่านออกเสียงให้คุณครูฟัง เราชอบใช้เพลง “Yakety Sax” เพราะเพลงนี้ทำให้เด็กๆทุกคนได้ขยับร่างกายและออกลีลา

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : ไวท์บอร์ด, เครื่องเล่นเพลง

 Screen-Shot-2014-09-25-at-11.30.50-300x187