การสอนโฟนิคส์ด้วยเกม: เกมจับคู่

เกมการจับคู่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถฝึกให้เด็กๆ สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเอง โดยคุณครูให้นักเรียนอ่านหัวข้อและหารูปภาพที่สอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับการเรียนรู้ของเด็กๆ เราอาจจะแบ่งเป็น 2 ทีมและแข่งกันจับคู่ ความยากง่ายของคำสามารถค้นหาได้หลายแหล่งจากอินเตอร์เน็ต ช่างเป็นเกมการอ่านที่ดีสำหรับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นนักอ่านที่ดีทีเดียวค่ะ