รู้จัก"อาการวูบ"และการป้องกันก่อนมันจะมาเยือนคุณ

เมื่อ อาการวูบ มาเยือน

“อาการวูบ” คือ อาการเป็นลมหมดสติชั่วคราว หรืออาการเกือบเป็นลมหมดสติ แล้วกลับหายเป็นปกติได้เองโดยไม่ต้องให้การรักษาใดๆ พบได้ในผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย สาเหตุเพราะความไม่สมดุลของประสาทอัตโนมัติ (เช่น ศูนย์ควบคุมการหายใจ การเต้นของหัวใจ การไหเวียนของโลหิต)

อาการคือ หน้ามืด หมดสติ ซึ่งเกิดขึ้นได้ขณะยืน เช่น บนรถเมล์ ในห้องน้ำ อาจมีอาการอื่นประกอบ เช่น เหงื่อออก ตัวซีด อาเจียน ตัวอาการเองไม่ก่ออันตรายจากการที่ศีรษะถูกกระแทก กระดูกหัก หรือตกน้ำ

สาเหตุ เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกตัวลดลงชั่วคราว แล้วกลับคืนมาดังเดิมได้เอง อาจจะเป็นจากโรคสมองหรือโรคของเหลอดเลือด หรือโรคหัวใจก็ได้

การวินิจฉัย สามารถตรวจยืนยันแยกโรคโดยใช้การตรวจ TILF TEST (การทำให้เป็นลมเหมือนที่เกิดขึ้นจริง แต่ทำให้ห้องปฏิบัติการ)

การปฏิบัติตน

  1. เมื่อเริ่มมีอาการให้หาที่พักเกาะยึดไว้ และซอยเท้าเพื่อให้เลือดกลับสู่หัวใจได้มากขึ้น
  2. ถ้ายังไม่หายให้นั่งลง ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีก ก็ให้นอนรอบ
  3. พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

ที่สำคัญ อาการวูบอาจเป็นอาการเริ่มต้น หรืออาการเตือนถึงโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นหากคุณมีอาการดังกล่าวก็ควรได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขอย่างถูกต้อง