ทำไม British Early Years Centre ถึงเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในกรุงเทพ

ทำไม British Early Years Centre ถึงเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในกรุงเทพเป็นเรื่องเดียวที่ผมแน่ใจ นอนยัน ยืนยันได้เลยครับ มีหลายเหตุผลอยู่นะครับ ที่ผมคิดว่า บริติช เออร์ลี่ เยียร์ เซ็นเตอร์ (British Early Years) ถึงได้กลายเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร แต่ต้องขอพูดตรงๆ กันเลยนะครับ มันเป็นกระบวนการที่ง่ายมากที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกใช้เมื่อการบริหารทางธุรกิจและข้อจำกัดทำให้เกิดความขัดแย้งมากเกินไปหรือการที่โรงเรียนมีการเจริญเติบโตที่เร็วเกินไปและทำให้สูญเสียความใกล้ชิดระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน รวมไปถึงการควบคุมจริยธรรมของโรงเรียนนั้นไป ต้องยอมรับกันให้ได้นะครับว่าโรงเรียนหลายๆ แห่งไม่ได้สนับสนุนการพัฒนาเรื่องการศึกษาอย่างเต็มที่อย่างโรงเรียนของเรา แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะที่จริงแล้วก็ยังมี โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ ที่มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมหลงเหลืออยู่บ้าง

แรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเปิดโรงเรียนนี้ (British Early Years Centre) ขึ้น มาจากปัญหาหลายๆเรื่องเกี่ยวกับครูผู้สอนและโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเอง ในแทบยุโรป หรือ ประเทศอังกฤษก็เช่นกัน ทั้งการบริหารจากบนลงล่างถูกบังคับจากรัฐบาลหรือผู้บริหารแบบเผด็จการจำกัดความคิดอันสร้างสรรค์ของอาจารย์ หรือ การที่ใช้ระบบควบคุมงบประมาณป้องกันไม่ให้ครูมีแผนการเรียนการสอนที่โดดเด่น เช่นการขาดแคลนทรัพยากรและเครื่องมือที่จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบันนี้อาจจะมีโรงเรียนหลายแห่งที่ได้พัฒนาแล้วพร้อมทั้งผู้มีคุณวุฒิที่เหมาะสม แต่สำหรับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติของเรา (British Early Years Centre) เราออกแบบโรงเรียนของเราให้มีปริมาณนักเรียนแต่ละห้องที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไป เหมาะสมสำหรับเด็กๆ ที่อยู่ในวัยแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งการเรียนการสอนที่ทั่วถึง รวมถึงผู้ที่ดูแลนักเรียนของเราด้วย สิ่งที่สำคัญและเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับโรงเรียนของเราคือ เราจะมีการจัดจ้างผู้ที่มีการประสบการณ์ทำงานในโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพเท่านั้น และผู้ช่วยอาจารย์ (Teaching assistants) ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบ TOEIC หรือ IELTS ที่สูงและความสารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีและถูกต้องเท่านั้นเช่นกัน

มาตรฐานของโรงเรียนของเราที่ทำให้พ่อแม่และเด็กๆ ประทับใจมีดังนี้

 • นักเรียนในแต่ละห้องไม่เยอะเกินไป สามารถเรียนรู้และสอนได้อย่างทั่วถึงทุกคน
 • อาจารย์ผู้ส่วนล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์และรักการสอนอย่างแท้จริง
 • พนักงานของเราทุกคนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • อาจารย์ผู้สอนมีอิสระในการสอนเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและการเตรียมแผนเรียนการสอนที่เข้าสอดคล้องกับหลักสูตร อีกทั้งยังสามารถที่จะออกแบบหรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่นักเรียนสนใจมาสอนได้อีกด้วย
 • อาจารย์ผู้สอนมีอิสระที่จะทำหรือสอนในแบบที่พวกเขาได้รับการอบรมมาและใช้ความสามารถเหล่านั้นในสายอาชีพของเขาเพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของพวกเขา
 • ให้คำแนะนำกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับบทเรียนและงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็น
 • สนับสนุนครูผู้สอนเกี่ยวกับข้อกำหนดของคุณภาพของทรัพยากรและเครื่องมือต่างๆที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเต็มที่อย่างที่สุด
 • เราให้พนักงานของเราทุกคนได้มีเวลาเพียงพอต่อสำหรับการพักผ่อน เช่น วันหยุดยาว วันหยุดสุดสัปดาห์ โดยไม่ต้องทำงานหรือเตรียมงานใดๆ
 • เรามีความมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ชีวิตที่ดีและมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนของเราในเรื่องการดูแลสุขภาพและสภาพแวดล้อมของพวกเขา
 • ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ต่อพวกเขา เพื่อปลูกฝังให้พวกเขาได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินตั้งแต่เด็ก
 • มีการใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น สบู่ หรือเครื่องมือทำความสะอาด รวมไปถึงเมนูอาหารที่เราเลือกอาหารออแกนิก 100% อีกด้วย
 • เงินไม่ได้มีสำคัญมากไปกว่าการศึกษาและภารกิจของโรงเรียนเรา

มาตรฐานเหล่านี้ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่ดี และผลลัพธ์ที่ได้ คือ พนักงานที่พร้อมที่จะทำงานสุดความสามารถของพวกเขาและมีความสามารถที่จะสนับสนุนและอบรมศักยภาพของเด็กๆ สิ่งที่สำคัญไปกว่านี้คือ มีโรงเรียนไม่กี่แห่งในกรุงเทพที่สามารถพูดได้เต็มปากถึงคุณสมบัติเหล่านี้ แต่สำหรับผมแล้ว ผมขอใช้สิทธินี้พูดอย่างเต็มปากเลยว่า BEYC (British Early Years Center) คือ โรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร ครับ