ทำไมเด็กที่เรียนสองภาษาถึงได้เกรดดีกว่าเด็กที่เรียนภาษาเดียว หาคำตอบกันได้ในบทความนี้กันเลย !!!

ในปัจจุบันการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่ง่ายมากจึงทำให้ผู้คนได้มีโอกาสที่เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างชาติได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นการให้บุตรหลานได้มีการเรียนรู้หลายภาษาตั้งแต่อายุที่ยังน้อยจะทำให้มีการเรียนรู้ได้ค่อนข้างเร็ว โดยการเริ่มต้นการเรียนสองภาษาในปัจจุบันมีหลากหลายที่เปิดรับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือเนอสเซอรี่ให้ท่านได้เลือก ซึ่งการดได้เรียนรู้สองภาษาไม่ได้ทำให้มีโอกาสได้งานดีอย่างเดียวแต่ยังทำให้พัฒนาทักษะในด้านอื่นๆด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เด็กที่เรียนสองภาษาไม่ได้เรียนดีแต่ในโรงเรียนของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังสามารถเรียนได้ดีในสถานศึกษาที่อื่นด้วยเช่นกัน จากผลงานวิจัยพบว่า เด็กสองภาษามักจะมีผลการเรียน มีความสนใจในบทเรียนได้ดีกว่าเด็กที่เรียนภาษาเดียว สิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ชัดในส่วนของการทำงานของสมองของเด็กเมื่อพวกเขากลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตซึ่งจะมีความสามารถกลั่นกรองข้อมูลและรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่

การเรียนรู้หลายภาษาตั้งแต่แรกเกิดยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและส่งผลให้มีการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำการศึกษาโดย ดร.Kuhl ได้ศึกษาการทำงานของสมองโดยใช้เครื่องจำลองการทำงานของสมอง (MEG) พบว่า ทารกที่เรียนสองภาษามีกระบวนการรับรู้และมีการปรับตัวกับสถานการณ์ได้ดีมากกว่าทารกที่เรียนรู้แค่ภาษาเดียว โดยทั่วไปแล้วความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางภาษาจะมีความยากมากขึ้นเมื่อมีอายุที่มากขึ้นซึ่งผู้ใหญ่หลายท่านคิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่อย่างไร ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงกระตุ้น แต่อย่างไรก็ตามสมองของเด็กจะมีความแตกต่างกันไปเมื่อได้เรียนรู้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในเวลาเดียวกันซึ่งสมองของทารกจะสามารถแยกแยะภาษาพื้นฐานจากการได้ยินเสียงหรือการใช้น้ำเสียงที่ใช้เรียกได้เป็นร้อยๆ เสียง  แต่ในทางตรงกันข้ามการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะมีความสามารถที่เรียนรู้ได้ช้าลง และมีความผิดพลาดในหลักไวยากรณ์มากขึ้นเช่นกัน จะเห็นได้จากงานวิจัยของสมองของผู้ที่เรียนสองภาษาที่มีผลต่อการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม พบว่า สมองของผู้ที่เรียนสองภาษาจะมีเนื้อเยื่อของสมองทึบและมีความต่างกันของการเชื่อมต่อของโครงสร้างสมองและจุดที่น่าสนใจก็คือจะพบมากในส่วนของผู้ใหญ่ที่ได้เรียนสองภาษาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี  ในแง่มุมด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับด้านสุขภาพหรือเกี่ยวกับผลทางด้านการเรียน พบว่า ผู้ที่เรียนภาษาที่สองจะมีความเข้าใจและยอมรับของความแตกต่างหรือความหลายหลายในวัฒนธรรมได้ดีกว่า

ในปัจจุบันเราสามารถจำแนกผู้ปกครองออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งเป็นผู้ปกครองที่พยายามพูดหรือสอนภาษาที่สองที่บ้าน รวมไปถึงการเล่านิทานก่อนนอนหรือดูการ์ตูนในภาษาต่างๆ ในขณะที่กลุ่มที่สองเป็นผู้ปกครองที่พูดเพียงแค่ภาษาเดียวซึ่งเป็นการตัดโอกาสการได้เรียนรู้ภาษาที่สองโดยสื้นเชิง แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถเริ่มที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของการเรียนภาษาที่สองโดยการเริ่มเลือกโรงเรียนหรือเนอสเซอรี่ที่เป็นสองภาษาหรือนานาชาติเพื่อทำให้เด็กๆ ได้คุ้นเคยสภาพแวดล้อมการใช้ภาษาที่สองหรือการเรียนรู้จากหลากหลายวัฒนธรรมของเพื่อน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการมอบของขวัญชิ้นที่สำคัญที่สุดที่คุณจะมอบให้แก่บุตรหลานของท่าน