จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเรามีสมาธิสั้น (ADHD)

จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเราเป็นโรคสมาธิสั้น Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

โรคสมาธิสั้น Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) คือ ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของระบบประสาทที่ส่งผลถึงการสื่อสารทางด้านสังคม ภาวะสมาธิสั้นนี้สามารถทำให้การใช้ชีวิตในโรงเรียนและความสัมพันธ์ของเด็กยากขึ้น เพราะหลายๆอาการที่เกิดขึ้นล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก แต่ในเด็กที่โตขึ้นหน่อย เขาก็จะใช้โรคสมาธิสั้นเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก แต่โรคสมาธิสั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ขวบ มันมีเกณฑ์ตายตัวที่สามารถวัดได้ อ้างอิงมาจาก National Health Service.

 • เด็กต้องแสดงอาการเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นติดต่อกันถึงเวลา 6 เดือน
 • เด็กต้องแสดงอาการออกมาใน 2 รูปแบบของพฤติกรรมที่แตกต่างต่อพ่อแม่หรือครูผู้สอน
 • เด็กจะมองว่าการใช้ชีวิตในโรงเรียนยากกว่าการใช้ชีวิตกับกลุ่มคนทั่วไป เกี่ยวกับวิชาการ หรือ ระดับเกี่ยวกับการทำงาน
 • เด็กจะไม่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการหรืออาการ

ก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจกับโรคสมาธิสั้น (ADHD) กรุณาคำนึงถึงคำแนะนำของ National Health Service ไว้นะคะ เด็กทุกๆคนจะแสดงดอาการบางส่วนออกมาก และมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะมองว่าเด็กๆ เป็นข้ออ้างของการไม่รู้จักการจัดการของเด็กแต่ละคน ซึ่งแตกต่างจากพ่อแม่หรือครูผู้สอน

 • ไม่สามารถรับรู้ความต้องการของผู้อื่นได้
 • มักจะรบกวนผู้อื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
 • ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
 • กระวนกระวายและรู้สึกอึดอัด ไม่สามารถนั่งเฉยๆได้เกิน 2-3 นาที (ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมที่พวกเขาชอบ)
 • ถูกรบกวนด้วยเรื่องใหม่ได้ง่าย และมักจะทำงานที่ค้างอยู่ไม่สำเร็จ
 • ไม่สามารถฟังหรือตอบกลับได้อย่างถูกกาลเทศะ มักจะบอกว่าเข้าใจแต่ก็ไม่ปฏิบัติตาม
 • มักจะทำเสียงดัง และเป็นคนที่ฝันกลางวัน

ถ้าหากว่าผู้ปกครองกังวลเกี่ยวกับลูกของตนจะเป็นโรคสมาธิสั้น ก็สามารถให้เขาทำการทดสอบได้ แต่ในโลกที่เต็มไปด้วยการให้ยาในการรักษา ต้องตรวจเช็คให้รอบคอบว่านั้นคือสิ่งที่จำเป็นต่อลูกของคุณจริงๆ หรือเปล่า