ป้องกันลูกจากการหลงทาง : กิจกรรมการเรียนรู้

 

ลูกของคุณรู้จักและเขียนชื่อของเขา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์กันหรือเปล่า? เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เด็กๆ ควรเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของตัวเองเพื่อความปลอดภัยของเขาเองตั้งแต่เนิ่นๆ นะคะ

มาดูแบบแบบฟอร์มชื่อและที่อยู่สำหรับน้องๆวัยอนุบาลเพื่อให้เขาได้ฝึกจำ เขียน และเรียนรู้ข้อมูลประจำตัวของตัวเองกัน

วิธีการสอนลูกเกี่ยวกับที่อยู่ (Address)

มีหลายแบบฟอร์มให้น้องๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเขา  ให้เขาได้นึกภาพ เขียนตาม และเริ่มฝึกเขียนด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเขา มีหลายๆ ขนาด รูปแบบ ให้เลือกนำไปฝึกสอนกับลูก หรือ น้องๆอนุบาลที่โรงเรียน

 

ฝึกลูกๆ ให้รู้จักชื่อ, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ทุกวันๆ (Name, Address, Phone Number)

เขียนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของลูกไว้บนแบบฟอร์มเพื่อช่วยให้เขาได้จำ และเห็นมันทุกกวัน จนกระทั้งเขารู้ว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญจริงๆ

ฟอร์มนี้สามารถใช้สอนลูกๆ เรียนการเขียนชื่อของตัวเอง ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับเด็กที่เด็กลงมา แนะนำให้เขียนตัวบรรจงจากนั้นก็เอาไปเคลือบ และติดไว้ที่เขาสามารถเห็นได้บ่อยๆ และให้ลูกๆเขียนตามจนกระทั้งเขาสามารถจำได้และเขียนเองได้

 

Visit us: www.beyc.co.th