การใช้เกมเป็นสื่อในการเรียนโฟนิคส์มีความสำคัญอย่างไร

เด็กๆชอบการเล่นเกม พวกเขาชอบความตื่นเต้นและได้มีส่วนร่วมกับเกมที่มีกติกาที่พวกเขาเข้าใจได้ง่ายและเกมที่เขาจะได้เรียนรู้ถึงความรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับชัยชนะ ในขณะที่เกมของผู้ใหญ่จะต้องมีความท้าทายมากพอที่จะทำให้เรารู้สึกถึงความน่าตื่นเต้นของเกมนั้น แต่สำหรับเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆในช่วงปีแรก ความท้าทายไม่ได้มีความสำคัญมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือการที่พวกเขาได้เล่นและมีส่วนร่วมกับเกมเพียงพอ ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาจึงทำให้การคิดกิจกรรมสำหรับเด็กเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนั้นจึงเป็นงานง่ายๆสำหรับคุณครู ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เพราะสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือจินตนาการและในบางครั้งเราอาจจะต้องการไอเดียดีๆจากคนอื่นมาร่วมด้วย

ที่โรงเรียน BEYC หลักสูตรที่เราใช้จะเป็นการเรียนผ่านการเล่น ไม่เพียงแต่เด็กๆจะได้เลือกและเล่นอย่างอิสระในระหว่างวันที่โรงเรียน คุณครูจะสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนผ่านการเล่นในวิชาคณิตศาสตร์และโฟนิคส์ คุณครูของทางโรงเรียนได้รับการแนะนำและการสนับสนุนในการเลือกกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องและตื่นเต้นที่สุดที่จะมาใช้เล่นกับเด็กๆในคาบเรียน เด็กๆจะได้เรียนรู้ผ่านเกมไม่ว่าเด็กๆจะเรียนเรื่องเสียง ตัวอักษร การนับเลข1-10 การแยกประเภท หรือการสะกดคำ

วิธีที่จะทำให้บทเรียนนั้นสัมฤทธิ์ผล มีวิธีง่ายๆคือ เลือกเกมที่เด็กๆชอบ โดยอาจจะเริ่มจากเกมที่เด็กๆทุกคนได้มีส่วนร่วม เช่น เกมส่งของ เกมเก้าอี้ดนตรี เกมล่าสมบัติ และเกมฝึกความจำ เช่น เกมที่เราวางของต่างๆไว้บนถาดให้เด็กๆดู จากนั้นเอาผ้าคลุมไว้แล้วเอาของออกไปหนึ่งอย่าง แล้วเปิดผ้าออกให้เด็กๆทายว่าของอะไรที่หายไป บทเรียนที่สัมฤทธิ์ผลจะส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะต่างๆได้เป็นอย่างดี อีกอย่างที่สำคัญก็คือต้องพยายามใช้อุปกรณ์และสื่อการสอนเข้าไปในเกมด้วย

จากมุมมองของครู ไม่มีสิ่งไหนที่จะดีไปกว่ากิจกรรมที่เด็กๆอยากจะเล่น และในขณะที่เล่นนั้นเราก็สามารถสอนเด็กในเรื่องของพฤติกรรมไปด้วยได้ เช่น สอนให้เด็กได้รู้จักการพลัดกันเล่น การแบ่งปัน และความมีน้ำใจ

วิธีสำหรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่มันเป็นสิ่งที่คุณครู ผู้ปกครองและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กมักจะหลงลืม ซึ่งส่งผลให้การเรียนนั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดความเครียด

ทางโรงเรียนได้ใช้การเรียนผ่านการเล่นเพื่อสอน ฝึกฝนและสร้างทักษะใหม่ๆและให้ความรู้เด็กๆตั้งแต่ที่มีหนังสือเกี่ยวกับตัวอักษรและเสียงเผยแพร่ในประเทศอังกฤษ ในช่วงแรกเราได้จัดทำสื่อการสอนที่อิงจากเกมโฟนิคส์ที่รับการแนะนำ แต่หลังจากนั้นไม่นานทางคุณครูของเราก็เริ่มมีไอเดียที่มีความสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เราสามารถจัดทำสื่อการสอนที่คุณครูสามารถใช้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน และจากการเรียนในวิธีนี้ทำให้ผลการเรียนทางวิชาการและความก้าวหน้าในเรื่องของโฟนิคส์นั้นออกมาดีมาก สามารถดูกิจกรรมสำหรับเด็กเพิ่มเติมได้ที่นี่