การสอนโฟนิคส์ด้วยเกม : เกมตกปลา

เกมตกปลา (Fishing For Sounds) 

การเล่นเกมเริ่มจากการประดิษฐ์รูปปลาด้วยกระดาษและติดเสียงสระหรือคำต่างๆ ไว้บนตัวปลาและใช้แม่เหล็กเป็นเหยื่อตกปลา จากนั้นให้นักเรียนพยายามตกปลาตัวที่มีเสียงหรือคำที่คุณครูออกเสียง นักเรียนทั้งห้องสามารถเล่นด้วยกันหรืออาจจะแบ่งกลุ่มให้เด็กๆ ฝึกอ่านคำและเสียงใหม่ก็เป็นความคิดที่ดีค่ะ

          เพื่อให้กิจกรรมน่าตื่นเต้นและเข้มข้นขึ้น คุณครูสามารถบอกให้เด็กๆ ตก ปลาตัวที่มีคำหรือเสียงที่ยากขึ้นมากอีกหน่อยหนึ่ง วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถพัฒนาเรื่องการออกเสียงและรู้คำศัพท์มากขึ้น