การจดจำเสียง

ทำอย่างไรให้ลูกน้อยจดจำเสียงได้เยอะๆนะ (Sound Recognition)

          สำหรับเด็กๆ ในวัยเจริญเติบโต เราจะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมที่ง่ายขึ้นแต่ยังคงความสร้างสรรค์ไว้ ในการสอนเกี่ยวกับเสียงเราจะใช้การสอนโดยการเขียนตามเส้นประและพร้อมทั้งความหมายของมัน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กสามารถจำเสียงได้ตามความหมายของมันง่ายขึ้น

สำหรับเสียงของ H เราจะใช้ฟาง (Hay) เป็นความหมายของมัน และนำฟางมาติดไว้กับตัวอักษรตัวนั้น

สำหรับเสียงของ A เราใช้ เมล็ดแอปเปิล (Apple seeds) และยังฝึกให้นักเรียนได้ฝึกนับได้อีกด้วย

สำหรับเสียงของ N เราก็ได้สร้างรังนก (Nests) เพราะเรากำลังเรียนกันเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสอนเรื่องราวที่สามารถโยงไปอีกเรื่องที่คล้ายคลึงกันได้