Month: March 2015

ก่อนจะอ้าปากรับประทานอะไร "คุณแม่หลังคลอด" ฟังทางนี้ค่ะ

ช้าก่อนค่ะ!!!!  อย่าคิดว่าอาหารทุกอย่างจะดีสำหรับคุณนะคะ โดยเฉพาะคุณแม่หลังคลอด เรามาดู หลักการรับประทานอ

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการคลอดบุตรด้วยการผ่าท้อง (C-Section)

การคลอดบุตรด้วยการผ่าท้อง (Cesarean Section)  เรามาทำความรู้จักกับการคลอดบุตรด้วยการผ่าท้องกันดีกว่าว่ามันคืออะไร

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการคลอดก่อนกำหนด

การคลอดก่อนกำหนดคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร การคลอดก่อนกำหนดคืออะไร ? การคลอดก่อนกำหนด (Preterm หรือ Premature Labour) เก