ทำไมเราจึงเชื่อว่า

เราคือโรงเรียนอนุบาลที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ

คลิกที่หัวข้อเพื่อย่อ/ขยายรายละเอียด

For English CLICK HERE

บรรยากาศแบบธรรมชาติ

 

บรรยากาศที่บริติช เออร์ลี่ เยียรส์ เซ็นเตอร์ (BEYC) ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มนานาพันธ์ุ เกิดเป็นโอเอซิสใจกลางเมืองที่เด็กๆจะได้พักผ่อน เติบโต และพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ เราเลือกใช้อุปกรณ์การเรียนและของเล่น
รวมถึงสิ่งของต่างๆที่มาจากธรรมชาติทั้งในและนอกห้องเรียน เราเชื่อว่าสิ่งของจากธรรมชาติที่ไม่จำกัดแนวทางการเล่นและเรียน (open-ended) จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ผ่านการสัมผัสและการรับรู้ให้กับเด็กๆของเรา


ธรรมชาติคือส่วนสำคัญของการเรียนรู้แบบเรจจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) เราใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อสร้างบรรยากาศแบบธรรมชาติทั้งด้านในและด้านนอกของห้องเรียน

หลักสูตรที่สมดุล

 

เด็กๆของบริติช เออร์ลี่ เยียร์ส เซ็นเตอร์ (BEYC) เริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเขาตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของชีวิต ซึ่งถือว่าเร็วกว่านักเรียนในโรงเรียนอื่นๆในประเทศไทยและอังกฤษ

อย่างไรก็ตามการสอนในทุกกลุ่มอายุจะเป็นการเรียนการสอนผ่านเกมส์และการกิจกรรมที่สนุกสนานเป็นกลุ่มผ่านการเล่นทั้งหมด (party based activities)

ครูผู้สอนจะเป็นผู้ทำการรวมวัตถุประสงค์ทางการเรียนด้านต่างๆเข้ากับความสนุกสนาน โดยผ่านเกมส์ในรูปแบบต่างๆ หรือผ่านของเล่นและอุปกรณ์ที่เด็กๆชื่นชอบ

จำนวนคุณครูที่เพียงพอ

 

BEYC มีสัดส่วนของคุณครูที่ผ่านการอบรมและมีทักษะต่อจำนวนเด็กๆสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอนุบาลหรือเนิร์สเซอรี่อื่นๆ ด้วยจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือต้องการให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการเรียนการสอนตัวต่อตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในห้องเรียนของเราจะมีคุณครูเจ้าของภาษาที่ได้รับวุฒิ P.G.C.E จากประเทศอังกฤษ 1 ท่าน และคุณครูผู้ช่วยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมีคะแนนสอบ TOEIC อย่างน้อย 850 คะแนน/ IELTS ขั้นต่ำ 6.5 ถึง 3 ท่าน

 

การมีคุณครูจำนวนมากนั้นทำให้เราสามารถจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มของเด็กๆเพื่อให้เหมาะสมกับตามระดับความสามารถ การแบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่มเล็กๆยังทำให้คุณครูสามารถประเมินความสามารถของเด็กแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้วางแผนกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ในขั้นต่อไป

การจัดกิจกรรมเป็นแบบกลุ่ม

 

เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับเด็กได้จากการสร้างความท้าทายที่เหมาะสม นั่นคือกิจกรรมที่เด็กๆรู้สึกผ่อนคลายที่ได้เข้าร่วมและปลอดความรู้สึกกดดันเมื่อทำผิดพลาด

การจัดกลุ่ม (Small groups) ทำให้คุณครูสามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในการพัฒนาเด็กๆ เด็กๆสามารถรู้สึกประสบความสำเร็จและเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ การจัดกลุ่มช่วยขจัดปัจจัยลบในการเรียนรู้ ในขณะที่การเรียนการสอนในกลุ่มที่มีนักเรียนจำนวนมากอาจทำให้นักเรียนเกิดความประหม่าหรือพัฒนาน้อยลงได้

การเรียนรู้อย่างเสรีผ่านการประเมินผลประจำวัน

 

ด้วยการเฝ้าสังเกตและบันทึกผลการประเมิน เราปรับแผนการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อให้เฉพาะเจาะจงกับการเรียนรู้ของแต่ละคน

BEYC ทำการประเมินความสามารถของเด็กๆอยู่บ่อยครั้งผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำในแต่ละวัน ผ่านการสังเกตและถามตอบคำถามกับเด็กๆโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลย

ที่ BEYC เราไม่ให้เด็กๆทำการสอบหรือการทดสอบในทุกรูปแบบ เราเชื่อว่าเด็กๆสามารถแสดงออกและมีความมั่นใจมากที่สุดเมื่อพวกเขาได้ผ่อนคลายเต็มที่และไม่ถูกกดดันจากสิ่งใดๆ

 

คุณครูที่ผ่านการรับรอง (P.G.C.E.) ในทุกกลุ่มอายุ

 

BEYC คัดเลือกเฉพาะคุณครูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเท่านั้น นั่นหมายความว่าคุณครูชาวต่างชาติของเราจะต้องมีวุฒิ Post Graduate Certificate of Education (P.G.C.E) จากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและมีประสบการณ์การสอนในหลักสูตรอังกฤษมาแล้ว

สำหรับคุณครูผู้ช่วยชาวไทย จะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

คุณครูที่มีความรู้ความสามารถจะ :

  • เข้าใจในจิตวิทยาเด็ก จึงทำให้สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กแต่ละคนต้องการ
  • เข้าใจในความสำคัญของการสื่อสารและทำให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเด็กเล็ก
  • สามารถใช้การเฝ้าสังเกตร่วมกับข้อมูลจากการประเมินความสามารถของเด็กในการวางแผนบทเรียนอย่างเฉพาะเจาะจงและเพื่อกลุ่มต่างๆในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถจัดการบุคคลากรที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • เข้าใจในหลักสูตร และ ‘scaffolding’ ที่จำเป็นสำหรับเด็ก เพื่อให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพทั้งการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) และคณิตศาสตร์ (Maths)

คุณครูผู้ช่วยที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (TOEIC 850+ or IELTS 6.5+)

 

เราเคร่งครัดกับการคัดเลือกบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างมาก พนักงานสัญชาติไทยทุกท่านของ BEYC จะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และมีคะแนนการสอบอย่างน้อย 850 คะแนนสำหรับ TOEIC หรือระดับ 6.5 สำหรับ IELTS

บางครั้งโรงเรียนหลายแห่งไม่ได้มีคุณครูที่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษหรือใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้อง สิ่งนี้สามารถสร้างผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับการพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กๆ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปีในการสอนใหม่ให้ถูกต้อง

ทาง BEYC จึงต้องการให้เด็กๆได้อยู่ในบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยต้นแบบการออกเสียงที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้น

ระดับการอ่านออกเขียนได้และคณิตศาสตร์ที่ไม่มีใครเทียบได้

 

เรากล้าพูดได้ว่าการเรียนการสอนที่ BEYC ทั้งการอ่านเขียน คณิตศาสตร์ และภาษาไทยนั้นไม่มีใครเทียบได้ หลักสูตรของเรามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก ทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้เร็วและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของเด็กๆในประเทศอังกฤษมากถึง 1 ปีเป็นอย่างน้อย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่เริ่มเรียนที่ BEYC ตั้งแต่ระดับ Foundation (อายุ 2-3ปี) นั้นจะมีทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) และคณิตศาสตร์ที่เร็วกว่าปกติถึง 2 ปี

ความเป็นเลิศทางวิชาการของ BEYC นั้นเกิดขึ้นจาก :

  • คุณครูที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมและผ่านการรับรอง ตั้งแต่ระดับ Foundation – Year1 (Qualified Teachers)
  • การติดตามประเมินทักษะของเด็กๆอย่างใกล้ชิด (Daily Assessment of all individuals)
  • การแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ของเด็กๆตามระดับความสามารถ (Small Ability Groupings)
  • กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย (Differentiated Activities)
  • แผนการเรียนการสอนที่ถูกปรับปรุงเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้เรียนแต่ละคน

อาหารที่เปี่ยมคุณค่าแสนอร่อย

 

อาหารของเราถูกปรุงสดใหม่ภายในโรงเรียนทุกวัน โดยเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากฟาร์มส่งตรงถึงโต๊ะอาหาร เราสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่และฟาร์มปลอดสารพิษมากเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้ว่าจะไม่ครบทั้ง 100% แต่ทาง BEYC ได้คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน

เมนูอาหารของเราถูกออกแบบมาเพื่อมอบประโยชน์จากวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน ใยอาหาร รวมถึงคุณค่าทางสารอาหารต่างๆที่เด็กๆต้องการในการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่ง แข็งแรง ครบทั้งภูมิต้านทาน และสามารถเจริญเติบโตสมวัย

ทางเลือกเมนูอาหารจากพืช

 

กระแสการรับประทานอาหารจากพืช (Plant-based diet) ที่กำลังมาแรงในหลายปีที่ผ่านมาได้บันดาลใจ BEYC ในการสร้างสรรค์และเสิร์ฟอาหารที่เป็นทางเลือกอันเปี่ยมไปด้วยสารอาหาร น่าตื่นเต้นและมีจริยธรรม

เรานำเสนออาหารที่ทำจากพืชสำหรับเด็กๆ เพื่อมอบคุณค่าจากสารอาหารที่เด็กต้องการสำหรับการเจริญเติบโต โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการบริโภคเนื้อสัตว์และอุตสาหกรรมจากสัตว์ที่สร้างผลกระทบต่อโลก

สภาพแวดล้อมปลอดภูมิแพ้

 

เช่นเดียวกับอาหารของโรงเรียนที่เราพยายามลดสิ่งที่ก่อให้เกิดการแพ้ให้มากที่สุด เราได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาสบู่และแชมพู รวมถึงสารทำความสะอาดต่างๆ ที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังของเด็ก และปลอดสารเคมีที่อันตราย

แหล่งอาหารของเรามาจากทั้งผู้จัดจำหน่ายอาหารปลอดสารพิษที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง อาหารทุกชนิดที่เราเสิร์ฟให้เด็กๆนั้นปลอดแป้งกลูเตน (Gluten-free), มีรสหวานจากธรรมชาติ ไม่ได้ปรุงแต่งเพิ่ม และมีปริมาณโซเดียมที่ต่ำ ปลอดภัยกับร่างกาย