Author: admin

เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเดินเขย่งของเด็ก

จากงานวิจัยเมื่อปี 2012 มากกว่าครึ่งของเด็กที่มีพฤติกรรมการเดินเขย่ง จะหยุดเดินเขย่งไปเองโดยธรรมชาติเมื่