Month: September 2015

เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการเดินเขย่งของเด็ก

  จากงานวิจัยเมื่อปี 2012 มากกว่าครึ่งของเด็กที่มีพฤติกรรมการเดินเขย่ง จะหยุดเดินเขย่งไปเองโดยธรรมชาติเม