b

  1. ให้ลูกเลือกแปรงสีฟันเอง

คุณให้ลูกเลือกแปรงสีฟันและยาสีฟันหรือเปล่าคะ การให้ลูกได้เลือกของใช้ส่วนตัวของเขาเองจะทำให้เขาอยากใช้มันมากขึ้น

  1. สลับกันแปรง

ให้เขาได้แปรงฟันให้คุณด้วยถ้าหากคุณต้องการแปรงฟันให้เธอ

  1. ให้เขาคุ้นเคยกับแปรงสีฟันด้วยไอเดียที่สนุกสนาน

ถ้าเป็นแปรงที่เขาไม่ชอบ คุณสามารถให้เขาได้เล่นกับแปรงที่เขาเลือกไปด้วยกัน  เพื่อให้เขาได้คุ้นเคยกับการจับแปรง เช่นให้เขาได้แปรงฟันให้เจ้าหมีน้อยสักตัวเพื่อให้เขารู้ว่าการแปรงฟันเป็นสิ่งที่จำเป็น  และรู้วิธีการใช้แปรงสีฟันอย่างถูกวิธี จากนั้นคุณสามารถให้เขาหัดใช้ไหมขัดฟันด้วยเมื่อเขาแปรงฟันเองได้แล้ว

  1. ทำให้การแปรงฟันเป็นกิจกรรมที่สนุก

ตัวอย่างเช่น การแข็งขันกันแปรงฟัน และดูว่าใครสามารถแปรงได้นานกว่ากัน หรือการเล่นเป็นหมอฟันกับลูก

  1. ทำให้เขากลัว

ถ้าหากว่าเขาไม่ยอมแปรงฟัน คุณสามารถบอกเขาว่า ถ้าไม่แปรงฟันก็จะผุ และหมอฟันก็จะต้องเจาะฟันเพื่อซ้อมแซมส่วนที่สึกหลอ เป็นเรื่องจริงที่น่ากลัว แต่ได้ผล

 

For more information please visit: www.beyc.co.th

Leave Your Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>