เกมนี้เหมาะสำหรับเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเนื่องจากจะต้องวิ่ง เกมนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากแต่จะมีความแตกต่างในเรื่องของกิจกรรมการเขียนโฟนิคส์ในแต่ละห้องเรียน เกมนี้เหมาะกับคำศัพท์ที่เป็น Tricky words ซึ่งคุณครูจะให้เด็กอ่านและจำคำศัพท์ที่สนามฝั่งนึงและเด็กๆจะต้องวิ่งไปที่ไวท์บอร์ดของตัวเองและสะกดคำให้ถูกต้อง อีกทั้งเกมนี้ยังสามารถเล่นได้โดยการที่คุณครูบอกคำศัพท์และให้เด็กเขียนคำศัพท์โดยการแยกส่วนประกอบของเสียง

ถ้าเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยสามารถแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มเพื่อแข่งขันกันได้ และสำหรับเด็กเล็กอาจจะให้เด็กๆเขียนเฉพาะเสียงเดี่ยว

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ : ไวท์บอร์ด, ปากกา

 

Leave Your Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>