เริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะ นำตะเกียบแต่ละคู่มารัดด้วยหนังยางตรงปลายบนสุด และจากกนั้นก็ให้น้องๆถือตะเกียบไว้ด้วยกันฝึกหยิบจับสิ่งต่างๆ วิธีนี้สามารถเป็นวิธีการเล่นเกมเพื่อนฝึกระบบกล้ามเนื้อของนิ้วมือได้ดีค่ะ กิจกรรมนี้ประกอบไปด้วย การจับ การบีบ การถือ การหยิบและปล่อย เป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปสอนลูกๆ และฝึกกล้ามเนื้อนิ้วมือไปด้วยกันค่ะ

Leave Your Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>